Retort++ komt eraan:

3420 dagen 20 uur 35 minuten 58 seconden sinds Retort++ online is!.

Welkom op Retort++.org

NEW.gif

Retort++ is de nieuwe database met open source software voor beeldende kunst op internet. NP3 neemt met Retortplusplus.org het initiatief voor het aanleggen van een database met gratis open source software voor kunstenaars, ICT’ers en andere belangstellenden. Retort++ is een database die door een ‘geven en nemen’ afspraak/mentaliteit de komende jaren uit wil groeien tot dé database waaruit kunstenaars uit verschillende disciplines onbeperkt open source software en informatie kunnen putten, kunnen aanpassen, aanvullen en tot een hoger niveau brengen. Retort++ is het nieuwe initiatief op het gebied van beeldende kunst en Informatie en Communicatie Technologie: de NP3 open source Retort++ Database.theunissen_1b.jpg

re·tort (de ~, ~en)
1 [scheik.] glazen kolf met een omgebogen hals om vloeistoffen te
distilleren => kromhals
2 toestel voor droge distillatie
dis·til·le·ren uit (ww.)
1 met enige moeite afleiden uit